top of page

Labels, diagnoses of gewoon anders bedraad?

Neurodiversiteit

Een vol hoofd, het niet op een rijtje krijgen, het hoofd die het overneemt van het gevoel. Wie kent het niet? Het kan vervelend zijn en soms wil je gewoon meer orde en structuur.

En soms ben je gediagnosticeerd met bijvoorbeeld AD(H)D, ASS of anderszins...

De DSM-5 

Alle diagnoses die in de DSM-5 staan (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), zoals die hierboven genoemd, zijn gebaseerd op een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten wordt ingeschaald. Er wordt gezegd dat het nadrukkelijk géén diagnose-handboek is. Het stellen van een diagnose hoort te gebeuren door uitgebreid en nauwkeurig psychiatrisch onderzoek volgens de daarvoor geldende richtlijnen. 

Persoonlijk zet ik er soms mijn vraagtekens bij. Er wordt bepaald op basis van gedrag, wordt er wel écht altijd wetenschappelijk gekeken?

Het kan ook dat je geen diagnose hebt en je toch herkent in bepaalde uitdagingen van een neurodiners brein.

Er wordt ook dikwijls medicatie voorgeschreven en dan lijkt 'alles' opgelost. Ik ben absoluut niet tegen medicatie; laat het vooral in je voordeel werken!

Tegelijkertijd is het waarschijnlijk ook handig te kijken naar wat er gebeurt. Niet alleen waar specifiek gedrag vandaan komt, maar daarna kijken naar: 'Hoe nu verder?'.

Elk brein werkt anders 

Elk brein werkt anders, het is zaak te kijken naar hoe joúw brein werkt, hoe je emmer vol is gelopen, hoe je daar ruimte in schept en vooral kijkt naar hoe het voor jou wél werkt!

Als je in het bezit bent van een dosis reflecterend vermogen, dan ga ik graag met je aan de slag!

neurodiversiteit-LAURA VAN DER BIJL.jpeg

Neurodiversiteit

 
 

Neurodiversiteit betekent eenvoudigweg dat er verschillen zijn tussen de breinen van mensen en dus verschillende manieren van denken en leren. Het standaardbrein bestaat niet. Er zijn breinvarianten.

Overlap in diagnoses & HSP

 
 

Als je puur en alleen naar gedrag kijkt, dan kan het gedrag van een hoogsensitief persoon lijken op dat van iemand met AD(H)D of ASS. Over- en onderprikkeling kan namelijk bij elk mens voorkomen, iedereen kan last hebben van prikkels. (HSP is meer dan sensorische gevoeligheid.)
De wijze waarop het brein met informatie om gaat, is echter anders.

ADHD

Als je een ADHD diagnose hebt en het voelt voor je alsof het niet helemaal klopt, zou je ook wel eens een prikkelzoekende HSP'er kunnen zijn. Helaas wordt er ook vaak genoeg een misdiagnose gesteld, met alle nadeligheden tot gevolg.

Het loont zo de moeite open te staan voor andere invalshoeken en deze te onderzoeken.

 

ASS

En bijvoorbeeld het grote verschil tussen ASS en HSP is: 'Theory of Mind'. Je begrijpt als HSP'er het perspectief en de intenties van de ander, iemand met ASS heeft daar meer moeite mee. (lees er meer over op hoogsensitief.nl)

bottom of page