top of page

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden en het Privacyreglement

Inzet coach en cliënt/coachee

Tijdens de coachingsrelatie zal de coach aansturen op directe en persoonlijke gesprekken. De cliënt/coachee kan rekenen op eerlijke en directe vragen en verzoeken van de coach. De cliënt/coachee/coachee onderkent dat de effectiviteit van de coachingsrelatie afhankelijk is van de eigen inzet en verantwoordelijkheid van de cliënt/coachee. Zij/hij zegt toe dat zij/hij vertrouwen heeft in de aanpak van de coach en geeft de coach de gelegenheid om de aanpak uit te voeren. Als de cliënt/coachee vindt dat de coaching niet aan zijn verwachtingen voldoet, zal zij/hijdit voor de volgende sessie kenbaar maken. Coach en cliënt/coachee ondernemen vanuit een gezamenlijk overleg actie om de effectiviteit van de coachingsrelatie te verbeteren.

De coachee is zich er van bewust dat het resultaat van de behandeling/coaching onder meer afhankelijk is van haar eigen inspanning en realiseert zich voorts dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van de coach.

Verhindering deelname

Indien bij verhindering de gemaakte afspraak met De Witruimte Coaching tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur worden de kosten voor de sessie in rekening gebracht, of vervallen de uren van het traject, zoals deze op voorhand afgesproken is. 

bottom of page